אין מילים להגדיר אותו אין מילים כדי לעמוד בפניו אין מילם וכוח נפשי ומפני שאין מילים אז נכספים אליו אז נכנסים אליו עמוק ואפילו טובעים וממנו מעצורים אין אתה נסחף ונסחף זהו אותו לחץ הדוק שאותו מרגישים שנבוכים ממנו לאחר כמה שנים זהו לחץ אדיר שלחמוק ממנו רק מעטים צלחו זהו הלחץ החברתי...