קרן חזקה מלטפת צווארי. עורפי, הטבול בחולצה שלו חום של בוקר נוגע בצד גופי ממזרח אליו. ואוזן ששומעת לחישה חמה ועין שפוקחת הדממה. טובלת עדיין בחולצה גדולה. בריח הישן שלו נלחמת אל שינה. כי בעינים עצומות. בדממה. בנשימה חמה. הוא לצידי. מחבק כמו החולצה. אוטם אוזני לאור. הופך גופי שיכור. ומתמסר לאהבה.