גודל חשבתי, שהגודל את הקוטן מחפיר שהאור מגרש את החושך חשבתי, את אמת החכמה כל טיפש יכיר ותטעם לו אל פיו ואל חיך. אך הנה, בציפורניו הקטנות הוא מתחפר למצוא לו מקום שם בחושך והאור - רק צללים למכביר מפזר כמו מדגיש שרק הוא שרואה. את אמת החכמה רק הנער רואה כל השאר מסתכלים בלבושים. ותאוריות רבות השקר בונה ומסווהו - איצטלת צדיקים. (בעקבות משל המערה מותו של סוקרטס ורבים נוספים) כך הם גם המחשבות - לעומת מחשבות הקדושה, הד של רפש עולה לעומת כל הסתכלות רוחנית, את שלו, במלוא התוקף, דורש גם החומר.