אני אתה אולי, כי נראה.. זהו, בזה מסתיימות לי המילים. שוב חזרתי לנקודת ההתחלה.