בעינייך הכחולות הבטתי שעות ויכולתי לראות את עומק הרגשות שהציפו אותך כמו ברזל מותך בליבך שנחרך. לא תסלחי לי אף פעם אני מרגיש את הזעם שתוקף אותך בלילות אני שומע את היללות אני יכול רק להביט ואת מבטי לא אסיט כדי שאזכור אותך לעד ואולי מתישהו אלמד.