שקט בפנים ורוטט חלל עצום מלא ברגש שקט כמו אדוות בזריחה עוצמה של הרים ברוח כמו עץ שלא מוותר על העלים שלו מפני הסתיו וכמו עץ שעומד בגאווה כשהוא כבר עירום מעליו הביטו אליי ותראו איך האהבה קיימת בעולם איך האלוהים משתקף מפניכם מפניי דברו אליי, דברו אליו כתבו על קירות הבתים תפילותיו הקדישו נבואות אלה למען יתגשם הפלא. אוגוסט 2000