איך ברחה לה האהבה איך כבתה השלהבת מן הדמעות אשר שפכתי נהר זורם סביבי והדם אשר נשפך מצמיח לו פרי חדש ואתה לא יודע איך אינך שומע אה... האהבה אצלך כבר מיזמן כבתה אין בך עוד רגש כי אם סתם נפש