פעם היו שואלים

מה את רוצה להיות?

עניתי- עודני חולמת

אחרי זה שאלו

מה את עושה?

עניתי- עודני בדרך

היום שואלים

מה היית?

עונה- הנני.