געגוע לתקופות שלנו יחד שבו ניצחנו כל פחד ראינו ביחד את הדרור שנצא לחופשי בבוא היום ונוכל לחיות בשקט כמו עלים בשלכת שנפרוץ כנפיים ונעוף לשמים ונראה את האוויר שמחייך אלינו ורוצה רק לגדול כמו עץ אלון את הדרך להוביל אל החופש ואל האוויר ואת הדרך שנוכל להלל ולשיר