גם באמצע לילה

השיר מתחיל מהמילה הראשונה

איתה הוא מתחיל.

את באה לכאן הרבה?

אינני יודעת לאן אני באה

ומאין אני שווה

אך צליליך נגעו אל לבי

והותירו אותי -

ואסרו עלי חג

ונפליתי אני ועמך

ואלוהיי הו - אל תגער עלי.

שוב.