מחייכת עם דימעה.... נמצאת במבוכה עם תחושה של התרגשות מתוקה האם זה אמיתי? האם זו אני? ............ הזמן לא עוצר מלכת הוא ממהר וטס .... עושה עבודתו נאמנה ללא כל הרהורי המתנה כאילו מקבל משכורת כפולה על כל שניה שחלפה ....................... אולי שגם הוא יצא לאיזו חופשה שיתן לנו עוד קצת ....בבקשה... או אולי צריך לארגן לו איזו שביתה קטנטנה ....................... הזמן עובר לא יחזור לעולם .. טעמ וריח יזכירו שהיינו שם מחייכת עם דימעה.... נמצאת במבוכה עם תחושה של התרגשות מתוקה האם זה אמיתי? האם זו אני? .............