שמש .... ....פרחים ריח של אהבה ריח של פריחה שמחה עצבות תיסכול החמצה יום יפה...אם רק נרצה... עוד יום ועוד ועוד ו...מה עשית כדי לשנות ????????? ????????