"ומספרים הזקנים על מקום מרוחק,

  מקום שמכל העולם מנותק.

ובאותוהמקום ניצב לו מבנה

עתיק,שכמותו כבר לא יבנה

מבחוץהוא יותר מהלילה שחור,

ומןהבפנים הוא יופי טהור.

אלה שהיושם נוהגים ללחוש

שעל הקירחרוטות מילים שלוש,

שלושמילים שמסבירות את הכל

על מוות,על עצב על אובדן ועל שכול.

אך עםכניסתו יבין כל איש

כי אתהמילים הכתובות אי-אפשר להבין,                                                                              אלא רק להרגיש..."