ביער צועד לי לבדי לבדי ועצמי עצמי אמתי ופתאום תרנגולים מתקרים ושוב אני אינו אני אלא אני בדמוי תרנגול עם הנוצות והכל ממש ברווז אמתי לפחות בנוצות אני תרנגול הנה שמעו   אפילו קו קו ריקו אני יודע לעשות אני תרנגולת .אך התרנגולות?סיימו בית ספר בנתיים ואני נשארתי שוב לבד מול קבוצה לא מזווהה של זאבים..והנה אני שוב זאב נו ממש זאב באמת זאב  אפילו את כיפה אדומה אכלתי נו אני כמוכם..באמת..באמת..  וזאבים?הם נתתים סיימו לירות..המלחמה נגמרה אפילו חלקם מתו אבל בסופו של דר כל הזאבים הלכו ואני?אני אני זאב אמיתי..שעושה קצת קו קו ריקו