המרכז להדרת נשים

"שלום גברת

כאן אין לשבת !

בפקודת המרכז להדרת נשים

לישב מלפנים מורשים רק

אנשי הביטחון (ב - ה') במדים

אז היכנסי פנימה אישה

הלא כבר כתוב בתורה:

(מה את לא יודעת ?)

"כל כבודה בת מלך - פנימה" !