והאלוהים אהב את דוד.

ויאמר אלוהים לדוד ´דוד, מה שלומך?´

דוד בדיוק קילף קלמנטינה. הוא ישב בגינה שבחצר ביתו, הסיר בתנועת אצבעות חפוזה את עטיפת הפרי הכתום, פירק את פלחיו ואכלם עם כיוון השעון, כשקול לעיסותיו נבלע בשאון המכוניות מהרחוב הראשי. משסיים קם ממקומו, נכנס הביתה, שטף ידיו וניגבם קלות במגבת לחה שנתלתה על אחד הכיסאות. לאחר מכן העיף מבט קל במראה ויצא לעבודה.

דוד נכנס למכונית הפורד הלבנה שלו והתניעה. הוא הרוויח את לחמו כסוכן ביטוח במכז תל אביב. הוא החל בזמנו את דרכו בביטוח רכב, אך כיום הוא מוכר ביטוחי חיים. בשנה האחרונה הצליח למכור ביטוחי חיים לכאלף איש, שרק שניים מהם מתו, השבח לאל.

במהלך הנסיעה מצא עצמו דוד לפתע מאט את מכוניתו. מאט מאט ומאט. שניות מספר חלפו עד שהפנים זאת- אכן, היה זה פקק. דוד לפת את ידית ההילוכים האוטומטית שלו והתעצבן- למה על הבוקר? הטיח כלפי שמיא.

המכוניות נעה באיטיות מזהרת ודוד אמר לעצמו שלו שכל היה מתקשר בעת שיצא ומבקש דיווחי תנועה.

והאלוהים אהב את דוד. ויאמר אלוהים לדוד ´לא נורא דוד בני, אני אדאג לכך שהמכוניות ינועו מהר ככל שניתן´. ודוד, שלא שמע את דבריו רק סינן ´ינעל הפקק המחורבן הזה´. וילחץ דוד בכעס על הגז ולא ישמור מרחק נאות מהרכב שלפניו, ולא יספור 21, 22 כפי שלמד לפני בחינת התיאוריה, ויתנגש דוד ברכב שלפניו, ויגרום לשריטה ביונדאי גטס. ותצא אליו הנהגת הצעירה ויחליפו פרטים.

ויכעס דוד על הפקק ועל התאונה, ויזעם, וימשך בדרכו.

ויגע דוד למשרד, ויכנס, ויפחד מהבוס שיבחין בדבר איחורו, שכן הבוס היה אדם נוח לכעוס ועצביו היו מתפוקקים ממנו בקול רעש גדול. ויפסע דוד על קצות אצבעותיו ויתפלל לאלוהים שהבוס לא יבחין בו. והאלוהים אהב את דוד ויחפוץ האלוהים שדוד יחדל לפחד מבני אדם, ויצא הבוס מחדרו ויראה את דוד, ותצא מפיו קול שאגה גדולה ועצומה מאוד ויאמר- ´דוד, מדוע אחרת?´

ויתקפל ליבו של דוד בקרבו קיפולים קיפולים ויתנצל ויבקש פדות לנפשו, כיוון שחפץ היה לשמו על עבודתו כסוכן ביטוח. ויזעם הבוס ויסלק אותו מפניו. ויצטער דוד על שקילף את הקלמנטינה, ויצטער על שאיחר ויצטער על התאונה. ויכנס דוד לחדר עבודתו וליבו מר.

ויבט דוד על שכנו לחדר שעבד משמונה בבוקר כנמלה חרוצה וכל ספריו וניירותיו מסודרים היו על מדפיו בייקיות מופתית. ויאמר דוד- ´אילו רק הייתי מוצלח כשמולוביץ. אילו רק´. ויקנא דוד בשמולוביץ וישנאהו. ויחייך אליו ויברכהו בבוקר טוב ויתישב בצד שולחנו שלו.

ויפנה דוד לעבודתו וגשמי שעמום החלו יורדים, כמידיי יום על ראשו, יורדים ויורדים ללא הפסק. וישאל דוד עבור מזור לנפשו, וישאל ולא ימצא. והאלוהים אהב את דוד. וישמע את קול צעקתו. ויבקש האלוהים להקשות את לב הבוס על מנת שישלח את דוד, ויוכל דוד למצוא עבודה אחת ומעט שקט לנפשו. וימכור שמולוביץ באותו היום חמישה ביטוחים ודוד לא מכר אף לא ביטוח אחד. וינזוף הבוס בדוד ויאיים לשלחו. וידום דוד, ויצטער על שאינו כשמולביץ ויבך. ויחס עליו הבוס וישאירו ויתן לו הזדמנות שניה.

ויצא דוד לאחר העבודה לקנות גבינות, לחם לבן ושאר מטעמים, וירא בחורה יפה עם סנטר מושלם ליד הקופה הראשית ותמצא חן בעיניו ויגש דוד וינסה להתחיל עימה, וירם עבורה שישיית עין גדי. והאלוהים אהב את דוד ויידע אלוהים כי בחורה זו תנצל את דוד ותתעלל בו. ויעש האלוהים את דוד כמכוער בעיניה, ותגעל הבחורה, ותותר את דוד אוחז את השישיה ותעלם מהמקום. ויפגע דוד, ויצטער, וישנא את בדידותו. והאלוהים אהב את דוד. ויידע האלוהים כי חווה הקופאית באקספרס תאהב את דוד והוא אותה. ויעבר האלוהים את חווה לקופת האקספרס ויבוא לשם דוד, וימצא חן בעיניה ותתחל איתו. אך דוד, אודו חושב על הבחורה הנמלטת, לא הבחין בניסיונותיה, ויתנהג באדישות וישלם ויקבל עודף ויילך לדרכו.