זר לא יבין את התחושה

אני יכול לצעוק

אני יכול להסביר לפרטי פרטים

מילה אחר מילה,

אני יכול לפרק את התחושה

זר לא יבין אותה

תחושת זמן נוקשה, חנק בגרון

סורגים תלויים משום מקום

סוהרים בדיונים מתהלכים בתוכי

זר לא יבין

איך מכל מקום אני צריך לברוח

איך לכל מקום יש תמיד סוף

זר לא יבין, למה אני לא יכול לחשוב

שהדלת נפתחה ולעולם לא תיסגר

שאל המיטה הזו אני לא אחזור

זר לא יבין את התחושה

המחר הוא כמו היום, כמו אתמול, כמו אז