חמש דקות אחרונות של אהבה

אחר כך נישאר עם הבושה

את עם השקרים שלך

אני עם השקרים שלי

כשהדקות יחלפו

יישארו לנו רק רחמים עצמיים

 

המילים נכתבות מעצמן

אחרי שתיקה ארוכה ודקה

מבט אחד על הנייר

השורות הופכות למראה

כיצד אנחנו משתקפים ממנה?

 

חמש דקות של אהבה

מנסים למלא אותן במבטים

הם פחות מחייבים

הם קובעים את הגבולות שלנו

כשהם ייעלמו,

האם נדע גם אנחנו לעזוב?