ניסיון

נגיעה קלה בלב

מרכיב שוב את

כהות חושי

לא להרגיש

ניסיון

עדיין כואב

נשרף עם האוזניות

ובורח מעצמי

עד שיהיה לי כוח

לעוד

ניסיון