ינון גוטלוף

אני נושא עימי את צער השתיקה

אולי תצא כבר מתחת לקיקיון

ניסיון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה