בס"ד

בחירה

 

"העלה עצמך מן העולם, וגלה את אישיותך ממין האנושי, ותהיה לאיש בוחר" הרבי מפיאסצנה (צו וזירוז, אות י)

 

 

אתה חשוב עד מאוד. יש לך שליחות, לכל איש או אשה החיים על פני האדמה ישנו יעוד או מטרה. סגולה המיוחדת רק להם, תפקיד ייחודי, ומהות מיוחדת אותה הם מייצגים. "אין לך אדם שאין לו שעה", דרשתו של בן עזאי, היא אחת האמיתות הבסיסיות ביותר אותן מלמדת תורת ישראל.

 

לפני אלפי שנים, בדור יציאת מצרים, באותה שעה בה נשיא שבט שמעון אחז בבלוריתה של בת נשיא מדין, מן הגרועים שבאויבי עמו, הציב אותה בפני משה, והתגולל על מעשיו במילים חריפות איש לא ידע להשיב לו תשובה. "זו אסורה או מותרת" הוא הטיח בו, "ואם אסורה היא, צפורה בתו של כהן מדין מי התיר לך". לא הייתה פגיעה קשה מזו במשה, הרב והמלך של אומתו, צפורה הרי הייתה אשתו מזה שנים, וגם לו עצמו לא הייתה כל תשובה לסתירה שבין מעשיו להתנגדות הגורפת שלו לנישואין בין בני עמו לאויביהם, ומילותיו של נשיא השמעוני נותרו תלויות באוויר ללא מענה. בלבול עז אחז בעם, קולות בכי ושבר עלו מכל פינה, וחללים רבים החלו נופלים זה אחר זה כפרי בשל ברשתו של האויב. היה זה ברור כי אם העניינים ימשיכו להתגלגל בצורה כזו העם כולו יעמוד מהר מאוד בפני אסון ענק אך אז, בהפתעה גמורה, קם אחד הצעירים שבחבורה, פינחס בן אלעזר, בן למשפחת אחיו של משה, ועשה את המעשה שהציל את העם מכיליון. איש באותה שעה, גם לא משה בכבודו ובעצמו, לא יכול היה למלא את מקומו. לא היה לו תחליף. זו הייתה השעה שלו, רגעי הגדולה שבה העולם כולו עמד וציפה רק לו, שימלא את שליחותו, ויעשיר את הבריאה באוצרות המונחים בנשמתו.

 

כך זה אצל כל אחד ואחד. כל נשמה המגיעה לעולם באה עם כתב מינוי משלה, אור מיוחד שרק היא יכולה להוסיף להוויה, ואף לא אחד בלתה. עתים והאור הזה עתיד לחולל מהפכה שלמה בעולם כפי שעשה זאת אברהם העברי עת שהביא לעולם את אור האמונה, וגאל אותו מעבודת האלילים שקנתה לה שביתה בליבות בני האדם. פעמים והאור הזה משפיע ומקרין על אומה שלמה כפי שעשתה אסתר המלכה בהצילה את בני עמה. ולעיתים מתפשטת נהרתה של הנשמה רק על חוג מכריה המצומצם ומעשירה את בני קהילתה או משפחתה בגוון מיוחד שיוסיף זיו וזוהר לימיהם של אלו שחיים במחיצתה, כבעל מלאכה הבקי באומנותו ומטיב לכל הנהנים מיגיעו.

 

אין זה מן הדברים הקלים. ולאמתו של דבר כל אחד מהמנויים לעיל בשמותם נאלץ להתמודד בתורו עם קשיים חריפים שרוב בני האדם היו כושלים לעומתם. אך הם לא כשלו, בחרו את דרכם וצעדו בה בנאמנות, ובסופו של דבר כבשו פסגות נהדרות שהעלו ברכה רבה להם ולעולם כולו.

 

חשבון נפשם, כוחותיהם וכישרונותיהם היו ברורים להם, והם היו נחושים למצות את מטמוני נשמתם עד תום. אברהם הכיר היטב את היושרה הטבועה באישיותו ואת החסד הטמון בה, ודבר לא הצליח למנוע ממנו לצעוד בעקבות תכונותיו בנאמנות ולהאיר בעזרתם לדורות עולם. ניסיונותיו הרבים של נמרוד שמלך בתקופתו, וניכס לעצמו מעמד של אל, לשבור את אמונתו לא צלחו, וגם איומי המוות שהוא השמיע באוזני אברהם והשלכתו של המאמין הצעיר בפועל לכבשן האש, לא ריפו את ידיו של אברהם, ולא הביאו אותו לוותר על דרכו. כמו שגם אסתר המלכה דבקה ביעודה חרף המשברים והגלים אשר עברו עליה.

 

היא מעולם לא הכירה את אביה ואמה, אביה נפטר מיד לאחר שאמה התעברה, ואמה שבקה חיים לכל חי סמוך מאוד ללידתה. רק דמות אחת האירה את חייה, מרדכי בן דודה גידלה כבת, ובבגרותה היה לה לבעל ולאלוף נעוריה. אך גם ממנו היא נלקחה על ידי עבדי המלוכה כדי לשמש בצורה הנמוכה ביותר מלך תאוו והפכפך שהרג את אשתו הראשונה. אולם חרף כל זאת היא לא נסוגה אחור כשנקראה למאבק להצלת עמה, ובסופו של דבר זכתה לחרוט את שמה כמלכה באותיות של זהב בחייה של אומתה.

 

כל אחד יכול לצעוד בעקבותיהם ! וגם את ואתה מסוגלים ללכת לאורם הבהיר, להתעלות ולהתענג על אוצרות הנשמה המצויים בתוככם !

 

צוהר לכך פותחת החוכמה העמוקה והעתיקה המקופלת בתורת ישראל בעת שהיא עוסקת לפרטי פרטים, באופן שכמעט ואין שני לו, בסיפור חייו של יוסף. בנם של יעקב ורחל, איש המלוכה הראשון שצמח מעמו, ואביהם של אפרים ומנשה, השבטים האחרונים שהצטרפו לבני ישראל. גם ממרחק אלפי שנים דמותו מלאת הזוהר ונוראת ההוד מאירה כמגדלור רב עוצמה על כל סביבותיה, וקוראת לכל מבקש חוכמה באשר הוא לצעוד בעקבותיה אל כל הברכה והשפע שהעולם מסוגל להציע.

 

בואו נצא למסע, וביחד נלמד כיצד להאמין ולהתעלות אל הפסגות הגבוהות ביותר האצורות בנשמתנו.