אני רוצה להיות איתך בעולם

כמו נותרנו יחידים בו

ואיש לא יוכל להפריע לנו

אני רוצה להיות איתך בחדר

מסוגרים, מבודדים

שום מגיפה לא תטרוף אותנו

שום מלחמה לא תהרוג אותנו

אני רוצה להיות איתך בדרכים

לחרוש איתך כבישים שאיש לא עבר בהם קודם

להגיע אל עיירות שכוחות אל

ולהקים איתך בהן בתים שלעולם לא נעזוב

אני רוצה להיות איתך לבד

בלי שום קול שידבר אלינו

בלי עיניים שיביטו עלינו

לא נצטרך לשפוט, לא נעמוד למשפט

את החטאים שלנו נוכל לסדר ברשימה על דלת המקרר

כל יום נוסיף שניים ונמחק אחד

אני רוצה להיות איתך שם

במקום לא מסומן, במקום לא מוכר

איש לא יוכל לספר את הסיפור הזה אחרת מאיתנו

אנחנו לא נתפרק ולא נצטרך להיבנות מחדש

אנחנו לא ניסחף בזרם ולא ניפול אל תוך מלכודות

המערבולות מסביב לא ייגעו בנו

אני רוצה להיות איתך במיטה

ללמוד איתך את הכתמים שעל התקרה

השכנים לא ישמעו, הדוור לא יפריע

אני רוצה להיות איתך

מנותקים מכל רחש

מתבודדים מסיפורים של אחרים

אנחנו לא נבקש להציל אף אחד

ולא ישלחו אלינו כוחות הצלה

אני רוצה להיות איתך לבד בעולם

להיעלם בנתיבים לא מסומנים

לחצות מדבריות, לקרוס בחופים

אני רוצה, אני רוצה אותך

להיות סיפור שאף סופר לא כתב מימיו

להיות שורה בשיר, ששום משורר לא ידע להסביר

שניים בעולם, שמתמלא אדם

ויהיה לנו מקום משלנו

קטן ומצומצם

אנחנו לא צריכים יותר מזה