יום ראשון 30 אוגוסט 2009

עוד שיר יוצא לעוד סיור אלים...

 

מהם חוזרים רק מועטים,

שמספרים על ארץ, שאוכלת את יושביה

ומאוכלסת ענקים אכזריים.

 

אולי, תעיתי בזיהוי של סימני הדרך?