25/07/10

 

במעגל סגור שרשרת של קטטות בחושך

מלחמת התשה על לא דבר

נשחק לבי עשוי נחושת

 

פסי ברזל של עבודה זרה

אני קטר פצוע ונגרר...

 

אוזר כוחות...

צריך להתפלל חזק,

בכדי לזכות בפרק ב´ של יצירה.