11.03.2010

 

עולם כמנהגו, הולך לגיהינום,

וגם אני, היות ואני בו...

 

צרור שנות בצורת, סוף אחרית ימים...

הרבה פצועים והרוגים ונבוכים...

 

והעולם שבי, סטה ממסלולו,

ומי יודע מה ייפול בגורלו...

 

אך הוא נבון ולא לוקח סיכונים,

כי במסלול נגדי אינם חוזרים שבים...