בס"ד

הלב רוצה לקבל אותך, העניים ראו, הנשמה שלך, הבפנים. טהור שקט, אך הרגש כמו עצור, ומפחד מהרבה דברים. למרות שהוא רוצה, ולא קשור אליך. אני יודעת כמו תמיד, מה טוב בשבילי. אך הלב, או הלב נפגע הפעם  די חזק. ויקח לו זמן להחלים מהפצעים