תפילתי

היא כמו הגשם-

באה והולכת.

וכמו הגשם,

אני זקוקה לה.