אותו היום

הרגשתי כלאחר יאוש.

כמה?

כמה אפשר?

לחזור שוב

ושוב

על אותן טעויות,

להיכנע לאותן חולשות???

שבמבט מפוכח

הרי כל-כך קל להתגבר עליהן!

- נו???

אמרתי לקדוש-ברוך-הוא.

זה סתם!

סתם אתה מחזיר לי

כל בוקר את הנשמה.

אין לך בשביל מה!

סתם אתה נותן בי אמון,

זה לא נכון!

אין לי סיכוי.

אז הוא ענה לי:

אתה חושב שאני סומך עליך?

טעות.

אתה באמת לא יכול!

אבל אני

כל-יכול

אני יכול אפילו

אפילו!

לתקן אותך...

לא... אמרתי.

כן! הוא אמר.

לא נכון! אמרתי לו בתוקף.

אתה לא יכול!

בוא,

אבא,

נתווכח על זה,

ובוא

תנצח אותי,

אבא,

בבקשה.