לוקטת צלילים
אוספת רגעים
מציירת חלומות
מייבאת דמעות
וטווה את התקוות .
צורחת אהבות
רוקמת אכזבות
מלחימה מילים
לוחשת ריגושים
גונבת ציפיות
ונאנחת בשתיקות.