תחושות/ אני.

(06/02/09)

 

אחרי שהלכת ממני,

או שהלכתי אני ממך,

כל מה שנשאר ממנו-

רסיסי אהבה ישנה.

כל תקוותינו לעתיד,

כל אשר רצינו להגיד,

כמעט ופספסתי אותך.

אתה,

כל מה שתמיד ביקשתי,

כל מה שנפשי רצתה,

ואחרי הכל-

אני שמחה,

כי זה קרה ביננו,

אין בי תחושת החמצה.