"וביום קבץ ה' עמו, ושוויון מאורות יבוא, עין בעין נזכה ונחזה איך טעם עץ כפריו יהיה, אך בינתיים, עד בואו של אותו יום אורה, נמשיך ונכאב את הפער הנורא, נתפלל ונצעק עם בואה של צרה, שיזרח עלינו כבר אור שבו ואחלמה...