בדרך אלייך, כרוניקה של כאב ידוע מראש. בדרך אלייך, למרות ואולי למרות הכל. במלכודת של עצמי, סגור בכלוב איתי מחפש כוכב שיאיר את דרכי. מה בסוף ואיך התחיל ? ואיך, איך יכולת ?