ימים חולפים גם עננים

ימים גם משתנים

גלגול מחזור של אנשים

של כל האנשים

 

"כל האנשים משתנים

כל האנשים חולפים

כל האנשים מיואשים

כל האנשים מעוננים"

 

לילות תפילות ושאלות

חלומות ומשאלות

צפון גורל של צרור חיים

של פשר החיים

 

חיים של בן-אדם  נראים

חיים של בן-אדם אינו נראה

אינו נראה שבן-אדם חי

את כל, את כל החיים

 

נמלים בונים קינים

שבולעים אותם חיים

ובני-אדם ואנשים

"ממה הם בורחים?

במה הם חיים?

אל מה הם באים?"

 

אנשים, נמלים, לילות וימים

חיים של עננים אינם חיים

גם אנשים היו חיים

כשהחיים רק נקראו חיים

כשהחיים עוד נקראו חיים

בקץ העתים

בפי המתים