דמי החם נוטף, במורד גופי המבותר, גרוני משמיע חרחור גסיסה. בלילה בלי ירח רואה את חיי חולפים אל מול עיניי. דמי החם נוטף, נספג באדמה הלחה, קרביי שפוכים בלילה בלי ירח. איש לא יראה את הזוועה. מעולם לא הרגשתי יותר קרובה לאלוהים.