מתעוררת
ממיטת הגלים המלטפים,
השמים מנשקים אותה בברכה,
עננה לבנה שטה לעברה
ציפור כנף חגה סביבה.
פרפרים צובעים את דמותה היפה
פונה לשדה לניר
מחממת את הלב מאירה הפנים
לעוד בוקר