את כל כתביי אילצתי לשרוף

בלהט האש,

מבי הרותחת

את כל תקוותיי

כאבתי בלי סוף

בלהט השם

בגיל התגלחת

ואת כלולותיי

שקילקלתי בלי סוף

אבואה ימין

והנה היא תפרחת

כי את תשובותיי

הילכתי אל חוף

אל חוף מבטחיי

---

בו אינני בוטחת