בס"ד

 

מילה אחת נוספת וסיימת

.לפעמים היא לא עולה

אבל מה בכלל אתה רוצה לסיים

.כשעוד לא התחלת

אל תסיים את החיים בלי אותה המילה

.כי לפעמים המילה מתחילה את החיים

,לפעמים סיימת את שניהם

.ולפעמים לא סיימת דבר

.סיימתי