אני מייללת אל הירח ואל הרוח,

כמו זאב;

נאמנה, אך פוחדת מהמוות.

 

קטן, גדול, בינוני ורתום למזחלת שלג.

אפור, צהוב ואולי בכל צבעי הקשת,

אני רוצה כלב.

 

אני עצמי גורת אדם,

אשר יושבת ומיללת אל הירח.

כמו זאב אפור על רקע שלג או זאב ערבות על רקע חולי.

גבעות של חול ושלג.

אני רצה עם עצמי, מוציאה את נפשי לטיול.

מההאסקי ועד לכנעני,

כולם רצים יחד איתי.