היא חי'ה לה מיום ליום

בימים דופקת על דלתות

מבלי לצפות לתשובה

בלילות

מנגנת מוזיקה של בטהובן

בבית קפה

של חרשים