יש רגע אחד שכל אימא בישראל

, מפחדת ממנו

זה הרגע בו יופיעו האנשים במדים

 .אצלה, בדלת ביתה

כל אם יודעת שברגע שאלה הולכים

 :לשביל ביתה, באים לבשר לה את הנורא מכל

."מצטערים להודיע לך, אבל בנך נהרג"

אומרים שאימא מרגישה שמשהו נורא

עומד לקרות לילדה, והאנשים במדים רק

.מאשרים את שהיא יודעת

, כל אם מתנהגת בצורה שונה על ההודעה

.כל משפחה מתמודדת בצורה אחרת עם הידיעה

, עם החיים שאחרי הבשורה

, אך אין ספק כי הרגע נורא

הרגע בו מגיעים האנשים במדים אל סף ביתך

:בפיהם ההודעה הנוראה

"אנו מצטערים להודיעכם, בנכם נהרג"