יש לי מלחמה, בה אני נלחם.

לא עם רובה, אלא עם מוסר.

במלחמה הזאת אין הרוגים,

אלא יש פצועים שאינם מחלימים.

ולמרות כל סיפורי הזוועה,

בנו תמיד תישאר התקווה.

ולמי שעדיין לא הבין במה מדובר

זאת המלחמה ביצר שהינה העיקר