כבר עשר שנים עברו,

שנים של כאב.

של דמעות שזולגות,

והלב דומם.

עשר שנים

בלי שום שמחה,

בלי שום בדיחה.

כי לאבד בן

זה כמו לאבד את עצמך,

חלק מגופך.

ורק הגעגוע

לימים הטובים,

מבעבע...