פתאום-להתבונן בך שוב

אחרי הזמן שעבר

,היה לחזור שוב לפעם

לעבר.

 

אבל- לא הסתכלת עלי

ולא אמרת שלום

הרגשתי מיותרת

אז הלכתי לשלום.