אנשים לא כמו שניראים

אותם מוכרים

לא אותו הדבר הטעם ישנו..

 

הריח מוכר לי מפעם

השתנה אינו מוכר

 

שלא מגלים את מה שלא

רוצים לוותר

את האמת

שמאפשרת לנו לשקר

להישבר

 

כל המבטים הזיכרונות

שלא מראים ולא מוחיכים

לא מרפה אותו הרגע

לא אותה הדקה

אותה המילה

 

כל מה שהולך באותה הדרכים

אולי בדרכים שונות

אולי אחרת אולי שומרת לעצמי

שבה בחרו

את מה שמרגישה איתי