יש  אנשים שאוהבים ללכת מכות.
יש  אנשים שכל הזמן מרכלים.
יש  אנשים שכל הזמן מדברים שטויות.
יש  אנשים שכל הזמן מקללים.
יש  אנשים שכל דבר קטן שמעירים להם הם מייד נעלבים.
יש אנשים שתמיד חושבים על מה שאקרה מחר.
יש אנשים שרק רע להם בחיים.
יש אנשים שרק טוב להם בחיים.
ואם בעצם חושבים על זה כל אחד מאיתנו יכול להיות כל אחד מהאנשים האלה.