ערך מוחלט מדבר ב2 קולות,

לכאורה,

הוא מכיל הפכים ומאיר את

נקודות ההשקה שלהם לראשית הצירים,

של הויתם,

 

אבל תמיד יהיו שלילי וחיובי,

והחיובי תמיד יהיה בצד ימין,

ואת השלילי איכשהו יעלימו ,

מאחורי חומות של הסתרה,

 

לא רוצה להיות

בערך מוחלט.

מוכן להתחבר עם מספרים אחרים ששונים ממני,

בלית ברירה גם להתחסר לפעמים,

כי כולם אומרים שזה הכל גלגל אחד גדול,

גם כשאנחנו לא מבינים את זה...

ובעצם,

בעצם מינוס ומינוס זה פלוס,

ושאין בעצם מינוס

 

הכי הייתי רוצה שיעלו אותי בחזקה,

ככה,

כמו שאני,

מתוך עצמי.

 

אבל,

בשום פנים ואופן לא מוכן להיות בתוך ערך מוחלט.

 

אל תטשטשו אותנו,

בשם ההרמוניה..