אני מביטה לתכלת אל תוך הים
אל הים הכחול והגדול
כשאני מביטה אי-שם
עמוק בתוך הים הגדול
רואה שישנה המון אהבה

יש אהבה גדולה ויש אהבה חמה
יש אהבה טובה ויש אהבה מתוקה
והים הגדול מלא אהבה

אהובי תומר לי האם יש גם בך
:את אהבה שיש בים הגדול כי
אני צריכה עזרה אני צריכה עידוד
אני צריכה תמיכה ובמיוחד אהבה

יש אהבה גדולה ויש אהבה חמה
יש אהבה טובה ויש אהבה מתוקה
והים הגדול מלא אהבה

אני מביטה בענייך ומנסה
להיכנס עמוק עמוק לליבך ולחפש ואולי
למצוא מלא אהבה כמו שיש בים הגדול

יש אהבה גדולה ויש אהבה חמה
יש אהבה טובה ויש אהבה מתוקה
והים הגדול מלא אהבה