תמיד נשארת אני **

תפסיקו לחשוב כל כך הרבה

אלוהים אני עוזבת

ואז היה חושך...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה