נכנסתי לרוח
עפתי, ניסיתי לאחוז
       קרקע, לא יותר מזה.
נשאבתי, ניסיתי לאחוז
       מגע, לא יותר מזה. 
נעלמתי, נסיתי לאחוז
       ממשות, לא יותר.
אחזתי עכשיו מבקש אני לחזור .