נכתב ב: 18.12.2002 אלוקים! עזור לי מן השמיים.. לא ביקשתי בקשה גדולה, בקשה פעוטה כמו מים.. עננים מתכסים בערפל, אל תשאיר אותי חושב.. תן לי לעזור! אלוקים גדול.. מתפלל, מתחנן.. חברתי בחיים עוד מפחדת, אל תיתן לה עוד לרדת.. עיניים מפלחות את האוויר, עיניים, בכל רחוב ועיר.. מתחנן, מתפלל.. אלוקים גדול! תן לי לעזור.. אל תשאיר אותי חושב, אל תכסה עננים בערפל.. ביקשתי בקשה פעוטה כמו מים, לא בקשה גדולה, עזור לי מן השמיים.. אלוקים!